Your browser does not support JavaScript!

 

:::
註冊須知

註冊須知最後更新時間:2022/05/18

新生註冊

111學年度各學制新生註冊相關訊息

 •  大學(繁星推薦、特殊選才、原民班)

 •  大學 (個人申請、身心障礙生)

 •  大學(四技技優、四技甄選 )

 •     大學(分科測驗、四技聯登 )

 •  轉學生
 •  寒假轉學生
 •  碩博士班
 •  僑生學士班
 •  僑生碩士班
 •  陸生轉學生
 •  大陸地區學士班
 •  大陸地區碩士班
 •  碩士班甄試提前入學

舊生註冊